Ekologia

W naszej firmie stosujemy bezwzględnie ekologiczne i przyjazne zasady postępowania z odpadami w celu zapewnienia ochrony zdrowia i środowiska…

W naszej firmie stosujemy bezwzględnie ekologiczne i przyjazne zasady postępowania z odpadami poprodukcyjnymi (aluminium, odpady chemiczne) w celu zapewnienia ochrony zdrowia ludzi oraz ochrony środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Prowadzimy politykę ograniczania ilości odpadów i redukcji ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także politykę recyklingu, któremu podlegają nie tylko aluminium, ale również zużyte kartony czy niewykorzystane nakrętki.

Złom aluminiowy powstały przy produkcji tub jest cennym surowcem wykorzystywanym w innych dziedzinach gospodarki.

Do produkcji używamy surowców posiadających wszelkie niezbędne atesty oraz certyfikaty jakościowe zgodne z normami ochrony środowiska.